Bygherre

Nordea Ejendomme

Totalentreprenør

MT Højgaard

Byggeplads

København, Danmark

Ingeniør

COWI

Nordea Danmark

Nordeas skulpturelle erhvervsdomicil i Ørestaden er tegnet af Henning Larsen Architects og huser blandt andet Nordea Markets. Her foregår al handel med værdipapirer og valuta i Nordens største åbne trading floor på i alt 5.500 m2 fordelt over flere etager. 

Da Henning Larsen Architects vandt arkitektkonkurrencen om det nye Nordea-domicil, fremhævede dommerkomiteen bl.a. i sin betænkning, at der var tale om et stedsbetonet bygningsværk. Et domicil, som peger fremad og udfordrer både omgivelserne og Nordea, samtidig med at det repræsenterer en både genkendelig og robust arkitektur.

Bygningskomplekset består af fire skulpturelle bygningskroppe på en base, der mod syd former et parklandskab mod fælleden og mod nord fremstår som to etager høje teglstensfacader mod gaden.

Der var igennem hele projektet stor fokus på bæredygtighed, herunder i valget af materialer. Byggeriet er således certificeret til LEED Platinum.

CSK har leveret ca. 1.000 tons stål til byggeriets bærende konstruktioner.

Står du med et lignende
projekt og vil vide mere?

Jens Søndergaard
Salgsdirektør
Kenneth P. Nielsen
Sælger
Lars Søndergaard
Sælger

Vil du vide mere om vores
altanløsninger til nybyggeri?

Jens Søndergaard
Salgsdirektør

Står du med et lignende
projekt og vil vide mere?

Jens K. Søndergaard
Salgsdirektør
Jens Mikkelsen Pedersen
Projektleder
Karsten Immersen
Sælger

Står du med et lignende
projekt og vil vide mere?

Jens Søndergaard
Salgsdirektør
Kenneth P. Nielsen
Sælger
Lars Søndergaard
Sælger

Står du med et lignende
projekt og vil vide mere?

Jens Søndergaard
Salgsdirektør
Morten Klitgaard
Salg- og projektudvikler