Bygherre

Statnett

Totalentreprenør

Sørmaskinering A/S

Byggeplads

Kristiansand, Norge

Skagerrak 4 konverterstation

Som et led i etableringen af det 130 km lange HVDC-kabel ”Skagerrak 4” mellem Norge og Danmark opførte stålmontagefirmaet Sørmaskinering AS en konverterstation i Kristiansand. CSK leverede alle stålkonstruktioner til byggeriet.

Ved opførelsen af HVDC-konverterstationen til Skagerrak 4 valgte entreprenøren Sørmaskinering AS at lade deres egne folk varetage montagen. Og selvom CSK typisk leverer totalløsninger, hvor vi både projekterer, dimensionerer, fremstiller og monterer, var der ingen udfordringer forbundet med entreprenørens valg. Vores stålkomponenter er således altid komplette samlesæt med boltede samlinger og derfor nemme at gå til for montørerne.

Produktionstekniske hensyn

Til opførelsen af konverterstationen brugte vi ca. 570 tons stål, hvoraf en stor del skulle brandmales.

Brandmaling af konstruktioner er i sig selv ikke en kompliceret opgave. I dette tilfælde handlede det imidlertid om forholdsvis store konstruktioner, og da reparation af skader i brandmalingen er ganske omkostningstunge, var det derfor nødvendigt, at vi rent produktionsteknisk tog vores forbehold. Således svejsede vi blandt andet løfteøjer på de brandmalede konstruktioner for at undgå stroppeskader, ligesom vi var ekstra opmærksomme på emballeringen med henblik på at undgå liggemærker.

Står du med et lignende
projekt og vil vide mere?

Jens Søndergaard
Salgsdirektør
Kenneth P. Nielsen
Sælger
Lars Søndergaard
Sælger

Vil du vide mere om vores
altanløsninger til nybyggeri?

Jens Søndergaard
Salgsdirektør

Står du med et lignende
projekt og vil vide mere?

Jens K. Søndergaard
Salgsdirektør
Jens Mikkelsen Pedersen
Projektleder
Karsten Immersen
Sælger

Står du med et lignende
projekt og vil vide mere?

Jens Søndergaard
Salgsdirektør
Kenneth P. Nielsen
Sælger
Lars Søndergaard
Sælger

Står du med et lignende
projekt og vil vide mere?

Jens Søndergaard
Salgsdirektør
Morten Klitgaard
Salg- og projektudvikler