Fakta om Sørlands Centeret:

Bygherre:
Olav Thon Gruppen

Kunde:
Sørmaskinering A/S

Byggeplads:
Kristiansand, Norge

Ingeniør:
Sweco, Porsgrunn

Arkitekt:
LPO Arkitekter

Lyder det spændende, og vil du gerne høre mere om dette, eller andre projekter CSK har været involveret i?

Send os en forespørgsel

Vi vil returnere med svar inden for 3 dage.

Sørlands Centeret

CSK var en vigtig medspiller, da Sørlandssenteret i Kristiansand skulle have udvidet de eksisterende faciliteter med en tilbygning samt en ekstra bygning, så det samlede centerareal når op på hele 123.000 kvm., og Sørlandssenteret således nu er Nordens største indkøbscenter.

 

Udvidelsen af Sørlandssenteret bestod af en tilbygning til den eksisterende bygning, en ny bygning på to etager på den anden side af en trafikeret vej samt en stor gangbro, der forbinder de to bygninger.

 

CSK stod for projektering, fremstilling og levering af ståkonstruktionerne til råhus i forbindelse med udvidelsen samt den 65 m. lange, 20 m. brede og 6 m. høje stålgitterbro, der forbinder de to centerbygninger. Alt i alt blev der brugt 590 ton stål til byggeriet, hvor af broen alene tegnede sig for hele 200 ton.

 

Udfordringen i dette byggeprojekt var logistikken i form af transporten af de store konstruktioner. De gitterkonstruktioner og søjler, der er anvendt til centeret er gængse gitterkonstruktioner, som kunne transporteres på normal vis, men for broens vedkommende var sagen lidt en anden. Broen skulle leveres opsvejset og brandmalet, så her var det nødvendigt, at vi først svejsede det hele op for herefter at bryde det ned i tre mere håndterbare bider, som så kunne boltsamles på byggepladsen. Til trods for, at vi delte den store konstruktion ned i mindre enheder, var komponenterne stadig af en så anseelig størrelse, at vi måtte lave en ny, stor port i fabrikken alene for at få komponenterne ud.

 

Bro-komponenterne skulle, grundet deres størrelse, transporteres som særtransport, så her måtte vi tage nattetimerne i brug og køre komponenterne til Hanstholm, hvor fra de blev sejlet til Norge og fragtet videre ind på byggepladsen i de sene nattetimer. Kunden forestod selv monteringen, og da det i et projekt som dette - hvor montagen skal ske henover vejnettet, og hvor der er tale om en lang konstruktion, der skal stå stabilt under hele processen - ikke er helt uvæsentligt i hvilken rækkefølge, man monterer de enkelte delelementer, leverede vi konstruktionerne med en ekstra udførlig montagevejledning. 

Referencer i specialkonstruktioner