Fakta boks:

Bygherre:
FN-Byen PS

Hovedentreprenør:
E. Pihl & Søn A/S

Byggeplads:
Marmormolen, København

Ingeniør:
Orbicon | Leif Hansen A/S

Arkitekt:
3XN A/S

Lyder det spændende, og vil du gerne høre mere om dette, eller andre projekter CSK har været involveret i?

Send os en forespørgsel

Vi vil returnere med svar inden for 3 dage.

FN Byen

Stålkonstruktioner med højt til loftet

Den nye FN-Bygning i Københavns Nordhavn er opført med en bærende beton- og stålkonstruktion, der blandt andet består af kompositbjælker. 

CSK har leveret al råhusstålet til bygningen lige fra de bærende bjælker i bygningens midterdel til de udkragede stålkonstruktioner i fingrene samt centraltrappen i atriet, de fem gangbroer, glasværn og ovenlyset og ikke mindst al smedearbejdet i bygningen.  


Bedre udnyttelse af bygningens rum

FN-Bygningens bærende konstruktion består af lodrette betonsøjler og vandrette betondæk, der holdes sammen af kompositbjælker udviklet af CSK i 2005. Kompositbjælkerne er tidligere blevet anvendt i Rambølls nye hovedsæde i Ørestaden, og de adskiller sig fra traditionelle betonbjælker ved, at de gør det muligt at spare ca. 20 cm i loftshøjden på hver etage, så arkitekter og ingeniører får mere volumen at arbejde med uden at øge bygningens samlede højde. 

- CSK kompositbjælken giver fuld højde i rummene, så vi udnytter bygningens ressourcer bedre. Det betyder, at der kan frigives ressourcer andre steder i bygningen, og det betyder i sidste ende, at der kan gives økonomiske besparelser.   


Rådgivning og know-how
 

CSK har fra starten af projektet været inde over med rådgivning om dimensionering og konstruktion af stålsamlingerne, da vi har god praktisk erfaring med, hvilke løsninger der er nemmest og billigst at arbejde med, så alle parter bliver tilfredse. 


Samarbejde om logistikken
 

Kravene om LEED-certificering af FN-Bygningen ikke var den store udfordring for CSK, da CSK allerede har indarbejdet høje bæredygtighedskrav i vort eget kvalitetsstyringssystem.  

- FN-Bygningen er opført på en kunstig halvø med vand på tre sider, så der var meget lidt plads at arbejde på og ingen plads til opmagasinering. Vi skulle køre råhusstålet derud og montere det, samtidig med at Unicef var i gang med at fraflytte deres gamle lagerbygninger, og der var masser af håndværkere i gang.   

Referencer i specialkonstruktioner