Kreativitet, åbenhed og troværdighed

I Danmark har vi ikke nævneværdigt mange råvarer. Til gengæld har vi gode hjerner, der til stadighed har kunnet udvikle nye projekter. Blandt andet baseret på den danske håndværkstradition og på vores viden om materialer og værktøj. Hertil kommer vores uddannelsesniveau, uanset om det gælder arkitekter, ingeniører eller konstruktører. Alt sammen er det med til at skabe et fantastisk udgangspunkt. Med andre ord, forudsætningerne er til stede i rigt mål, og vi er efterhånden blevet rigtig gode til at udnytte dem. Udfordringen for fremtiden må være at sikre, at vi ikke går i stå. Både hvad angår vidensniveau og idérigdom.

Innovation
Vækst og udvikling handler også om at rokke ved traditionerne og sige ”måske kunne vi” i stedet for ”det kan ikke lade sig gøre”. Det handler om innovation, nytænkning, udvikling – og i sidste ende handler det også om mod. Mod til at kombinere materialer på nye og spændende måder, og til at gøre op med traditionsbestemte måder at se på ruminddeling, former og funktioner. 

En af CSKs store styrker er vores forholdsvis unge alder. Lige siden begyndelsen har vi arbejdet ud fra et mantra om, at alt kan lade sig gøre. Vores speciale er stål – det er virksomhedens forretningsgrundlag – men vi ser altid vores løsninger i det store perspektiv. Hvordan er de andre materialer, hvad er arkitektens intentioner, hvem skal benytte bygningsværket og til hvad? På den måde bliver vi en integreret del af projektet og spiller sammen med alle de andre dygtige specialister. 

Fremtiden
Samtidig ønsker vi naturligvis at promovere stål – i vores verden er det nemlig fremtidens byggemateriale. Stål er et fantastisk materiale. Let i forhold til brudstyrken, nemt at transportere, masser af muligheder for at samle flere elementer til en helhed – og ikke mindst er det også en økonomisk attraktiv løsning. At arkitekter og entreprenører også i stigende grad ser de oplagte muligheder i stål, vidner vores deltagelse i rigtigt mange spændende byggerier om. Dem ser vi gerne mange flere af.