Herunder kan du downloade hjælpeprogrammer til læsning af tegninger.

Struwalk 

Kan bruges til at se 3D modeller fra StruCAD.

Acecad

Hent fil (170Mb) 

 

 

 

- CSK Autocad menu

- Strucad Viewer

- Tekla Viewer

Struwalk

Vejledning

Vejledning til installation og anvendelse af Struwalk.


Model viewer

Installer programmet ’struwalk.exe’ Efterfølgende kan struwalk filen ’.bsw’ anvendes.

I struwalk kan modellen roteres og der kan zoomes.

Ved højreklik på en profil, en bolt eller en plade og vælge ’enquire’ får man angivet en række oplysninger om det pågældende emne.

Der er ligeledes mulighed for at måle. Efter man har valgt målestokken kan man højreklikke i arbejdsområdet og få mulighed for at vælge en række snap funktioner.


Spf viewer

Installer programmet ’spfview.exe’. Efterfølgende kan tegnings filen ’.zpf’ anvendes.

Tegningsfilen er opbygget på følgende måde.

Fanerne repræsenterer de forskellige typer af tegninger.

G.A.s:
Plan-, snit-, og sammensatte tegninger. 

Views:
3D-tegninger.

Assembly:
Opsvejste konstruktions dele.

Fabs:
Fabrikationstegninger. De enkelte profildele med huller og på svejste plader. 

Shaft:
Opskæringstegninger. De enkelte profiler med huller. 

Fits:
Fittings. Tegninger af plader og ”små” på svejste profil stumper.

 


De sidste 4 faner er ikke relevante.

Det er kun markerede tegninger som kan vises.

Man kan ligeledes printe tegningerne ud, enten en ad gangen eller så mange som man nu markerer.

På tegningerne kan man skrive og tegne, som er det en papirtegning man sætter kommentarer på.

Gemme og sende retur.

 

Ansvar og sikkerhed for download

Struwalk

Programmet Struwalk er et såkaldt freeware program udviklet af Acecad Software Ltd. CSK stiller udelukkende programmet til rådighed for download og har således ikke på nogen måde noget ansvar i forbindelse med eventuelle problemer der måtte opstå som følge af anvendelsen af programmet. Dette være sig for eksempel tekniske problemer og ophavsretlige problemer.

Af samme grund kan CSK ikke påtage sig ansvar for eventuelle skader, herunder tab af data eller beskadigelse af dit computersystem som følge af download, installation eller brug af dette program stillet til rådighed af CSK. Ansvarsfraskrivelsen gælder såvel direkte som indirekte skader, som måtte skyldes brug af programmet. 

Det skal understreges at download sker på brugerens eget initiativ og ansvar. Du er forpligtet til selv at gennemlæse hjælpemateriale, og licensaftaler på den hentede fil.

 

> Tilbage til Downloadsiden